Login

Covid-19 information

Aftale om udvidelse af hjælpepakker - 27. oktober 2020

Oversigt over gældende og nye tiltag pr. 26. oktober 2020

COVID-19. Hvordan forholder man sig, når der kan være risiko for, at en medarbejder er smittet. 20.08.2020

Ferieafholdelse i en Coronatid
FAQ om medarbejdernes ferie i udlandet

Sygedagpenge ved særlig risikogruppe i forhold til Covid-19

Forlængelse af trepartsaftale om lønkompensation og info om G-Dage - 20. april 2020

Retningslinjer for liberale erhverv
Retningslinjer for detailhandel

Hjælp til virksomhedens faste udgifter - 7. april 2020

Styrket trepartsaftale - 30. marts 2020

Info om Sygedagpenge i forbindelse med Covid-19 - 25. marts 2020

Blanket: 
Erklæring om coronarelateret fravær - word
Erklæring om coronarelateret fravær - pdf

Hjælpepakke til dansk økonomi - 19. marts 2020


Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter - 18. marts
Midlertidig  kompensation for selvstændige - 18. marts

Faktaark lempeligere betalingsvilkår

Orientering om trepartsaftale

Nye initiativer til at hjælpe danske arbejdspladser - 13. marts 2020

Garantiordninger
Refusion arbejdsgiverperioden
Arbejdsfordeling
Varslingspulje - ved afskedigelser
Kontracykliske kapitalbuffer
Yderligere erhvervsinitiativer

Opdatering Coronavirus 12. marts 2020

Grænserne er ikke lukkede for transport af varer 

Det er vigtig at understrege, at grænserne ikke er lukkede for transport af varer ind og ud af Danmark. Det gælder alle varer. Hjulene kører videre. Vi henviser til de to sidste afsnit, som kan viderekommunikeres til Jeres udenlandske leverandører og kunder.

Politiets informationsside om grænsekontrol