Login

Agromek fortsætter som en november-messe

Agromek vil fremover ligge i slutningen af november, og næste Agromek holdes i dagene 25.-28. november 2014.

- Jeg er rigtig glad for at kunne sige, at der er meget stor opbakning i branchen til, at Agromek fortsætter som en november-udstilling. Dermed kan vi koncentrere os om at videreudvikle Agromek som Nordeuropas førende landbrugsmesse, siger Agromeks formand, adm. direktør Sten Andersen, Dan Egtved A/S.

- Der har gennem årene været megen debat om tidspunktet for udstillingen. For at få truffet en afgørelse, der kan række ud i fremtiden, har vi i de seneste måneder brugt mange ressourcer på at få fastlagt den fremtidige udstillingstermin.

- Det er blandt andet sket gennem workshops med deltagelse af udstillere, der er repræsenteret i Agromeks produktudviklingsudvalg, hvor alle argumenter for og imod det ene og andet tidspunkt er blevet grundigt vurderet, fortsætter Sten Andersen. 

Hovedparten af udstillerne på Agromek i november 2012 ville helst have Agromek i november, men omkring en tredjedel så gerne, at udstillingen rykkede til januar, viste en undersøgelse blandt udstillerne efter Agromek 2012.

- Jeg har besøgt 25 af de udstillere, der havde januar som første prioritet. De bakker nu op om Agromek i november, for de accepterer, at flertallet peger i den retning, siger Agromeks direktør Allan Pedersen.

- Med den opbakning står Agromek stærkt i fremtiden. Vi kan nu kigge fremad, så vi kan få udviklet Agromek til gavn for både udstillere og besøgende, og herunder få udviklet nye aktivitet og styrket den internationale profil, fortsætter Allan Pedersen.

Det hele samlet på én messe

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, glæder sig over, at der nu er sat en kurs for fremtidens Agromek-udstillinger.

- For mig og for de fleste andre landmænd er Agromek den udstilling, der betyder mest, fordi vi her har det hele samlet på én messe. Derfor er det glædeligt, at Agromek nu kan koncentrere sig om at videreudvikle udstillingen, så den fortsat kan være et udstillingsvindue – også internationalt - for hvad dansk landbrug og dansk landbrugsmaskinindustri formår, siger Martin Merrild.

Godt der er skåret igennem

Blandt udstillere er der også tilfredshed med, at der nu er truffet beslutning om det fremtidige udstillingstidspunkt.

- Det er godt, at der nu er skåret igennem, så vi nu ikke behøver at diskutere tidspunktet mere, siger adm. direktør Jan Brøgger Rasmussen, Lely Scandinavia A/S.

- Nu kender vi tidspunktet for Agromek, og så bakker vi op om det og stopper videre diskussion. For os var Agromek i november 2012 en god oplevelse. Der var en god stemning, nye aktiviteter og stigende besøgstal, så vi ser frem til næste Agromek, siger Jan Brøgger Rasmussen.

For Assentoft Silo A/S betyder det ikke så meget, om Agromek ligger i november eller januar.

- For nogle år tilbage var det nok vigtigere for os, at tidspunktet hed januar, men i dag arbejder kunderne med mere langsigtede projekter end tidligere. Her betyder det ikke så meget, hvornår udstillingen ligger. Derfor passer det os fint nok, at Agromek ligger i november, siger adm. direktør Anders Damgaard Nielsen, Assentoft Silo

Yderligere oplysninger:

Agromeks direktør Allan Pedersen, tlf. 51 67 15 26