Login

Bæredygtighed og grøn omstilling er en del af fremtiden for den pro-aktive maskinhandler

Et nyt samarbejde skal hjælpe maskinhandlere og leverandører med at sætte fokus på mulighederne i bæredygtighed og grøn omstilling, så arbejdet omsættes i f.eks. flere vundne udbud, nye kunder, lavere omkostninger m.v.

Grøn omstilling og målrettet arbejde med bæredygtighed og FNs verdensmål er ved at blive hverdag for mange små og mellemstore virksomheder. En fortsat overvejende del af dansk erhvervsliv har endnu ikke budt ind på den grønne omstilling – og det kan blive dyrt.

Det har dog hidtil været både dyrt og risikabelt at investere i grøn omstilling for virksomhederne, der ofte har så travlt med hverdagens opgaver, at de overser potentialet i den langsigtede investering og de nye forretningsmuligheder, der åbner sig.

”Der er et kæmpe-behov for at fremstillingsvirksomheder og produkt-leverandører hjælper til med at dokumentere egen CO2-udledning og bidrag til FN’s verdensmål”, siger Carsten Færge, der gennem en årrække har fulgt maskinhandlere landet over gennem sit arbejde for Kapitalbørsen.

Der ligger nogle meget store muligheder for maskinhandlere, der byder ind på at levere og servicere maskiner i offentlige udbud. Generelt bliver udbudsmaterialet mere og mere omfattet af dokumentation for bæredygtighed, bidrag på nogle af FN’s verdensmål m.v. Det kan man pro-aktivt arbejde med, så man selv får en fordel, når der næste gang skal gives et tilbud.

”Et andet eksempel er, at Danske Bank har meldt ud, at landbrugskunder i banken skal kunne aflevere et klima-regnskab som en del af grundlaget for fremtidige lånebevillinger. Det giver jo en god anledning til at drøfte med landmanden, hvordan maskinhandleren i sin leverance og sin service af leverede maskiner har tænkt på bæredygtighed,” siger Carsten Færge.

ZERO CARBON er et samarbejde med NIRAS, Danmarks førende ingeniørvirksomhed, der viser vejen til bæredygtig dokumentation og vækst for små og mellemstore virksomheder i hele landet.

”Det går meget stærkt med den grønne omstilling på globalt plan i øjeblikket, og hvis vi vil sikre at danske SMV’er er attraktive og førende, så skal vi hurtigst muligt hjælpe dem til grøn transformation af hele værdikæden. Det er det, vi er sat i verden for”, siger Carsten Færge og forklarer, at Zero Carbon laver professionel og effektiv implementering af grøn omstilling i et prisniveau, selv helt små virksomheder kan være med på.

Nye tider handler om at være pro-aktiv

”Vi har set et behov i markedet for at lave skarpe grønne profileringer af virksomheder, så de bliver langt mere attraktive for deres kunder, men også for bankerne, der stille og roligt lader klima-aftryk indgå i både den forretningsmæssige og finansielle risikovurdering, når bl.a. renten på udlån skal fastsættes”, fortæller Carsten Færge.

”Tidligere har der ikke været tilstrækkelig knowhow og værktøjer til at screene SMV’ernes impact og implementere effektive grønne strategier, ligesom at lederne prioriterede ressourcerne til andre investeringer. Men det billede er totalt vendt rundt nu. Selv helt små virksomheder kan se vækstpotentialet i forretningsudvikling inden for bæredygtighed og er villige til at investere i vores tekniske og strategiske ekspertise”, siger Carsten Færge med henvisning til samarbejdet med NIRAS, der forener tekniske og forretningsmæssige kompetencer på det grønne område, med solid, strategisk forretningserfaring.

”Vi har set tilstrækkelig med cases om bæredygtig transformation blandt større virksomheder, til at mane enhver tvivl om det kolossale vækstpotentiale bæredygtighed udgør til jorden. Risikoen er meget lavere nu, end for bare 5 år siden.”

 

Øget konkurrence-kraft i udbudsmaterialer

ZERO CARBON gennemgår sammen med maskinhandleren bygninger, forretningsgange, håndtering af affald m.v. som input til at beregne den enkelte forretningers CO2-aftryk. Det giver en såkaldt ”baseline”, som så bruges til at prioritere indsatser, der skal begrænse CO2-udledningen, optimere omkostninger og se på nye forretningsmuligheder suppleret med bedre kommunikation på f.eks. maskinhandlerens egen hjemmeside m.v.

Det er et forløb over nogle faser, der sættes i værk afhængig af ambitionsniveau. Den enkelte maskinhandler får gennemført både den nødvendige screening og hjælp til den strategiske implementering. Meget handler om at kunne dokumentere sin virksomhed, når der bydes ind på leverancer i offentlige udbud.

Det er nemlig her, at virksomhederne skal finde nøglen til eksplosiv fremgang i værditilvæksten fremover, mener teamet bag Zero Carbon.

”Hvis du ikke handler på den grønne agenda allerede fra i morgen, så går du baglæns og i værste fald i stagnation. Og det er hverken godt for din virksomhed, kloden eller de fremtidige generationer, der skal overtage jorden fra os. Så lad os endelig komme i gang” slutter Carsten Færge.

 

For yderligere info kontakt Carsten Færge på 2164 7612.