Login

Forsker i ukrudt til Maskiner under Broen

De besøgende på Maskiner under Broen får glæde af, at adjungeret professor Palle Kristoffersen mere end nogen anden har studeret pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

Palle Kristoffersen, der i dag er slotsgartner i Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet har i hele sin karriere set det som sin opgave at arbejde praksisorienteret og få sine resultater omsat til virkelighed.

Derfor har han også arbejdet meget med afprøvning af de metoder og det udstyr, der findes på markedet.

Allerede før, der i 1998 blev indgået en frivillig aftale om udfasning af pesticider på offentlige arealer, kunne man se Palle Kristoffersen i gummistøvler studere mere eller mindre afsvedet ukrudt efter praktiske forsøg med datidens ukrudtsbrændere.

Ved Maskiner under Broen holder han et 30 minutters oplæg begge dage om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger.

Som besøgende skal man ikke forvente direkte anvisninger til at gå ud på messen og købe det ene eller andet produkt, men Palle Kristoffersen har gennem tiden gennemført så mange forsøg og i øvrigt været vejleder på den seneste ph.d. opgave om emnet, så han har ingen problemer med at forholde sig til, hvad der virker, og hvad der virker mindre godt.

- I de seneste år har der kørt to linjer. Den ene er flammebehandling og den anden er varmt vand i forskellige versioner som vand, damp eller skum, men grundlæggende handler det jo om at blanchere ukrudtsplanterne, siger Palle Kristoffersen, som vil øse af både sin teoretiske viden og af sin praktiske viden fra de mange forsøg og afprøvninger af udstyr.

 

 

Adjungeret professor Palle Kristoffersen, slotsgartner i Slots- og Kulturstyrelsen holder oplæg om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse ved Maskiner under Broen.


For printvenlig version klik her