Login

Maskinleverandørerne sektion 1 - Generalforsamling 2019

Et flot år med masser af maskiner

Fredag holdt Maskinleverandørerne generalforsamling i Middelfart, og medlemmerne var mødt talstærkt op til en interessant dag med både faglige og sociale elementer. 

”Vores officielle tal i Maskinleverandørerne viser fremgang i 2018. Brancheforeningen favner vel 90% af markedet, når vi vejer i ton. Stort set alle de sælgende mærker af store maskiner er repræsenteret i Maskinleverandørerne og er med i salgstallene. Men nogle leverandører af minigravere og læssere er ikke med i tallene, hvorfor total markedet vurderes til ca. 4000 maskiner, en fremgang på mere end 10%,” siger formand Palle Kjærsgaard og fortsætter:  

”Der er også i 2018 indgået store handler, og udlejnings branchen har sat sig tungt på de store indkøb.  En branche hvor vi har set fortsatte konsolideringer og udvidelser i 2018 - en udvikling jeg tror vil fortsætte. Konkurrencen her er benhård - også hos os leverandører til udlejerne. I landene omkring os ser vi nogle steder, at skellet mellem udlejer og maskinhandler udviskes, og nogle i den danske branche tager også disse skridt, det være sig udlejere som maskinleverandører.”

 

Er igennem 10 års jubilæet for Finanskrisen

”I markedet har der været brugt tid på at spekulere i, om det nu topper, men der er stadig travlt. Når vi ser på beskæftigelsen i byggeriet, er knap halvdelen af de beskæftigede i vedligeholdelses delen – og den har ikke den samme konjunktur følsomhed.

Vi har dog plads til at få nogle nye store projekter i gang. En vis utålmodighed hos de helt store entreprenører har til tider kunnet mærkes hos de mindre entreprenører i markedet. Man rækker sig efter mindre opgaver. Så lad Femern komme i gang i 2021 og et infrastruktur venligt parlamentarisk flertal tegne den nye regering,” er Palle Kjærsgaards ønske.

 

Den grønne bølge

Palle Kjærsgaard havde også valgt at sætte fokus på klimadebatten i sin beretning og siger: ”Vi har som maskinleverandører længe arbejdet med miljø og grønne maskiner. Den udvikling, vores maskiner har været igennem, er enorm. Brændstofforbruget er reduceret, Nox og partikler fjernet, og vores folk er uddannet til at håndtere de nye teknologier. Batteridrevne entreprenør maskiner gør også sit indtog, og flere af Maskinleverandørernes medlemmer har allerede maskiner, der er langt fremme indenfor denne teknologi. Cirkulær økonomi, genbrug, knusning, renovering, og nedbrydning kræver også noget af os som leverandører.”

”Vores kunder har også en stor opgave i forhold til klima og miljø – bl.a. med at forberede infrastrukturen til de ændrede nedbørsmængder og vejrforhold. Her kan vi kun opfordre vores politikere til at få lagt nogle langsigtede planer, så der kan investeres i dette. Og med en sund økonomi i den private og offentlige husholdning og pensionskasser der bugner af investerings lysten kapital, er det bare med at komme i gang,” slutter han.

 

Bestyrelse

Klaus Meldgaard var på valg og modtog genvalg. Dermed fortsætter bestyrelsen uændret og består udover Klaus af bestyrelsesformand Palle Kjærsgaard og Benny Svenningsen. 

Fra venstre ses bestyrelsesformand Palle Kjærsgaard, SD Kjærsgaard A/S, Benny Svenningsen, Svenningsens A/S og Klaus Meldgaard, Meldgaard A/S.

For yderligere information kontakt venligst direktør Klaus Nissen på tlf. 2029 5971 eller formand Palle Kjærsgaard på 9834 3433.


Maskinleverandørerne

Foreningen er opdelt i to selvstændige sektioner – sektion 1 Entreprenørsektionen og sektion 2 Park, vej & anlæg.

Fælles for de to sektioner er, at foreningen samler toneangivende aktører i branchen i et fordelagtigt, fagligt fællesskab, der aktivt bidrager til at fremme interessevaretagelse, rådgivning, information, statistik, uddannelse og netværk. Foreningen ønsker også at definere og kommunikere branchens kvalitetsnormer og etiske standarder.


Bilag: 
Salg af entreprenørmateriel sektion 1