Login

Maskinleverandørerne sektion 1 - Generalforsamling 2020

Generalforsamling i en Coronatid

Torsdag holdt Maskinleverandørerne generalforsamling i Kolding. På grund af Corona situationen blev det en anderledes generalforsamling end først planlagt, men trods det var medlemmerne mødt talstærkt op for at høre status fra branchen. 

”I dag blev det lidt akavet at hilse på hinanden. Skal man give hånd, sparke hinanden over skinnebenet eller hvad gør man?” starter Klaus Meldgaard og fortsætter: ”Jeg har lært mine børn at give et godt fast håndtryk og kigge folk i øjnene, men det er totalt spoleret nu.”   

”2019 blev et hæsblæsende år i branchen med mange udfordringer og forandringer men også generelt et ret attraktivt år omkring aktivitet og salg,” indleder Klaus Meldgaard sin beretning. 

Rekordstort indtag på grundforløbet til branchens uddannelser

”Et grundlæggende element har ikke ændret sig, det er behovet for kvalificeret og kompetent arbejdskraft. En del montører bliver omskolet til sælgere/konsulenter eller til en anden funktion i vores medarbejderstab. Derfor er alle uddannelser i vores segment vigtige, og vi skal understøtte vores medarbejderes udvikling gennem uddannelse og efteruddannelse. Vores sekretariat har i mange år taget ansvar og arbejdet hårdt på at få fokus på at rekruttere flere lærlinge til branchen. Det har de gjort ved deltagelse på WorldSkills, EuroSkills, DM i Skills, udvikle konkurrencerne Danmarks Bedste Lærling og Live-værksted, og i 2020 er indtaget på grundforløbet til ”vores” uddannelser landbrugs- og entreprenørmaskinmekaniker steget med ikke mindre end 60%, hvilket må siges at være en enorm succes. 

Som noget nyt bliver der arbejdet på akademiuddannelser for både montører og sælgere, hvilket vi kommer til at høre mere om det kommende år,” siger Klaus Meldgaard. 

Politisk var 2019 et spændene år

”Under Brexit forhandlingerne i 2019 og til dels her i 2020, er vi som maskinleverandører med forhandling af britiske produkter udfordret. Vores kunder har været i tvivl, om der kom told på maskiner og i så fald hvor meget. Jeg har lavet indtil flere ordrebekræftelser, hvor jeg skriftligt har lovet vores kunder, at de uanset udfaldet af Brexit ikke kommer til at betale mere end aftalt. Nu må vi se, hvad den endelige aftale munder ud i. 

Herhjemme var 2019 et valgår. Nu har vi så en ren S-regering, som blandt andet vandt valget på deres fokus på klima og miljø, og som altid gik der vel overbudspolitik i den. Venstre og Socialdemokratiet er i bund og grund enige om rigtig mange ting. Nu må vi se, hvordan en rød/grøn regering forvalter deres politiske flertal, indtil videre har det jo mest handlet om Covid-19,” udtaler Klaus Meldgaard. 

Vi er tvunget til at forholde os til klima

”Der er de senere år begyndt at snige sig ord som cirkulær økonomi og bæredygtighed ind i vores ordforråd. Den unge generation har meget fokus på klimaet, hvilket betyder, at de kommende virksomhedsejere og ledere vil stille store krav til os på dette område fremadrettet, så vi er simpelthen nødt til at forholde os til det”, siger Klaus og fortsætter: ”Andele af el- og hybridbiler er stigende. Mange firmaer har om ikke andet en el eller hybridbil til fælles brug eller til bybuddet, vi vil jo alle gerne gå forrest med et godt eksempel. Det afspejler sig også i vores branche med kommuner, der stiller stadig større krav til os maskinleverandører, specielt når de laver udbud - men også ved almindelige handler, oplever vi en stigende interesse på dette område.” 

”Ellers tænker jeg, vi alle her i sektion 1 er spændte på niveauet i 2020 - Corona taget i betragtning. Corona var ikke med i vores budgetter sidste efterår, men der er andre brancher, der er hårdere ramt end vi. Mange kunder har trukket håndbremsen, og man kigger meget til, hvordan det udvikler sig i udlandet. Vi må se til næste års generalforsamling,” slutter Klaus Meldgaard.  

Ny bestyrelse

Palle Kjærsgaard og Benny Svenningsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Det gav plads til Jens Ejsing fra Volvo Entreprenørmaskiner A/S og Jan Dahl fra Wirtgen Danmark. 

På spørgsmålet om hvorfor Jens Ejsing har ønsket at indtræde i ML bestyrelsen, svarer han: ”Måske ville det være mest rigtigt at høre dem, der har spurgt, om jeg havde lyst til bestyrelsesarbejdet om, hvad de forventer, jeg kan bidrage med. Selv føler jeg mig ”utraditionel” i den forstand, at vi i Volvo - med mig i den toneangivne rolle - har igangsat aktiviteter eller stoppet aktiviteter, de ”gamle i branchen” ikke umiddelbart ville have gjort. Vi har på nogle områder gået forrest og turdet tage den opgave. Ligeledes føler jeg, at jeg står for ordentlighed og vores forretning er i dag langt mere end køb og salg. Måske min lidt utraditionelle tilgang til tingene kan give et anderledes input i bestyrelsen.” 

Også Jan Dahl glæder sig til at tage fat på bestyrelsesarbejdet. ”Nu har vi været medlemmer i mange år og jeg synes det var ved at være tid til at jeg bidrager til bestyrelsesarbejdet. Jeg glæder mig til at være med til at påvirke foreningens arbejde. Især omkring udstillinger tænker jeg, at jeg kan byde ind med nogle nye input og idéer, siger Jan Dahl. 

Klaus Meldgaard, Meldgaard Handel A/S, fortsætter i bestyrelsen og bliver formand i Maskinleverandørerne sektion 1.

 
Fra venstre ses Jan Dahl, Wirtgen Danmark, Jens Ejsing, Volvo Entreprenørmaskiner og bestyrelsesformand Klaus Meldgaard, Meldgaard Handel A/S.

 

For yderligere information kontakt venligst direktør Klaus Nissen på tlf. 2029 5971 eller formand Klaus Meldgaard på 2033 7204.

  

Maskinleverandørerne

Foreningen er opdelt i to selvstændige sektioner – sektion 1 Entreprenørsektionen og sektion 2 Park, vej & anlæg.

Fælles for de to sektioner er, at foreningen samler toneangivende aktører i branchen i et fordelagtigt, fagligt fællesskab, der aktivt bidrager til at fremme interessevaretagelse, rådgivning, information, statistik, uddannelse og netværk. Foreningen ønsker også at definere og kommunikere branchens kvalitetsnormer og etiske standarder.