Login

Maskinleverandørerne sektion 2 - Generalforsamling 2019

Klimaet har igen haft betydning for Maskinleverandørernes medlemmer

Fredag holdt Maskinleverandørerne generalforsamling i Middelfart, og medlemmerne var mødt talstærkt op til en interessant dag med både faglige og sociale elementer.

”Der har fortsat været et fornuftigt investeringsmiljø i Danmark i 2018, selvom klimaet ikke har hjulpet meget til. Det er vist snart blevet en vane for mig at beklage mig over udeblivelsen af sne, hvilket også er et faktum i 2018. Oveni udeblivelsen af sne oplevede vi også en knastør sommer, hvilket resulterede i en sløj græssæson. Rent klimatisk fås det ikke meget værre!” siger Niels Kirkegaard i sin formandsberetning. 

Man kan dog i Maskinleverandørernes statistik se en lille fremgang i maskinsalget i et forholdsvis stabilt marked, så det er positivt.


Udstillinger

”2018 har for bestyrelsen været et år præget af forberedelse til og afholdelse af Maskiner under Broen. Messen blev afholdt for anden gang, og vi kunne igen glæde os over en velarrangeret og velgennemført messe med de rette besøgende. Vi stod dog igen tilbage efter messen uden helt at have nået vores mål for besøgstallet. Dette på trods af en udvidet og massiv indsats på markedsføringsområdet.

For første gang deltog DGA og GAD i stedet for på den årlige golfmesse, som de tidligere havde været medarrangører af. De af vores medlemmer, der leverer udstyr til golfbanerne, har givet udtryk for tilfredshed med denne ”fusion”,” siger Niels Kirkegaard. 

Den sidste uge i august 2019 er det som bekendt tid for afholdelse af Have & Landskab, og om forberedelserne til det udtaler Niels Kirkegaard: ”Jeg har fortsat deltaget i Have & Landskabs bestyrelsesarbejde, hvor vi har fulgt op på seneste udstilling og arbejdet for at indføre nytænkning af de forskellige områder. Alt er blevet vendt og drejet og vi mærker nu, at den nye udstillingsleder begynder at finde sig tilrette og udfolde sig indenfor sine kompetenceområder.

Blandt andet er der, som følge af ML–medlemmernes ønsker, blevet lavet yderligere et forplejningsområde midt på maskinmarken, hvilket forhåbentligt nedbringer ventetiden på mad og holder de besøgende på maskinmarken i længere tid.”


Maskinleverandørerne skal være en del af den digitale fremtid

Det at sikre Maskinleverandørenes medlemmer og kunder en god platform til præsentation af produkterne har altid været og vil altid være det største emne for bestyrelsen. Hidtil er der fokuseret meget på messerne, som der har været bred opbakning til blandt medlemmerne.  

”Man kan dog fint forestille sig, at bestyrelsen i de kommende år også skal til at beskæftige sig med digitalisering. Dette kunne eksempelvis være muligheden for at tilbyde kunderne et digitalt show-room, hvor alle medlemmernes maskiner er udstillet. Vi kan sagtens begynde at finde argumenter for, hvorfor det ikke ville være en god ide, men faktum er, at den digitale udvikling kører videre – med eller uden Maskinleverandørerne. Vi vil i bestyrelsen nøje holde øje med udviklingen og de nye muligheder, som følger med,” slutter Niels Kirkegaard.


Nyt blod i bestyrelsen

Efter at have ydet en stor indsats for foreningen gennem mange år, havde Jan Andersen, HAKO Danmark, og John Overgaard Jensen, Epoke, valgt at trække sig. Det gav plads til nyt blod i bestyrelsen, da Birger Pedersen, Timan, og Bent Tangemann, Vermeer, blev valgt ind i bestyrelsen. De to nye bestyrelsesmedlemmer glæder sig over valget og til at tage deres tørn med bestyrelsesarbejdet.


Birger Pedersen siger blandt andet: ”Nu har vi været medlem af Maskinleverandørerne i nogle år, og på et tidspunkt kan man ikke blive ved med at sidde på bagsmækken og nyde godt af det arbejde andre gør, så må man selv byde ind. Så da jeg blev spurgt, om det kunne være noget for mig, tænkte jeg, at det godt kunne være min tur til at bidrage til fællesskabet. Blandt andet har vi i Timan nydt godt af det store arbejde, der er blevet gjort på udstillingsområdet. Både med Have & Landskab og Maskiner under Broen har foreningen fundet en god og fantastisk enkel måde at afholde messerne på, som fungerer rigtig godt – men måske kan jeg alligevel byde ind med nye idéer på det område.”

Niels Kirkegaard fortsætter som formand for Maskinleverandørerne – park, vej og anlæg.


  

Fra venstre ses bestyrelsesformand Niels Kirkegaard, GMR Maskiner, Birger Pedersen, Timan og Bent Tangemann, Vermeer.  

For yderligere information kontakt venligst direktør Klaus Nissen på tlf. 2029 5971 eller formand Niels Kirkegaard på 7564 3611.


Maskinleverandørerne

Foreningen er opdelt i to selvstændige sektioner – sektion 1 Entreprenørsektionen og sektion 2 Park, vej & anlæg.

Fælles for de to sektioner er, at foreningen samler toneangivende aktører i branchen i et fordelagtigt, fagligt fællesskab, der aktivt bidrager til at fremme interessevaretagelse, rådgivning, information, statistik, uddannelse og netværk. Foreningen ønsker også at definere og kommunikere branchens kvalitetsnormer og etiske standarder.

Bilag:
Maskinsalg sektion 2