Login

Maskinleverandørerne sektion 2 - Generalforsamling 2020

Beretning på bagkant af Corona

Torsdag holdt Maskinleverandørerne generalforsamling i Kolding. På grund af Corona situationen blev det en anderledes generalforsamling end først planlagt, men trods det var medlemmerne mødt talstærkt op for at høre status fra branchen.

”Det er naturligvis ikke let at skulle fremlægge en beretning, der tager udgangspunkt i et forgangent, relativt roligt og udramatisk år i perioden fra for halvandet år siden og til for et halvt år siden”, indleder Niels Kirkegaard og fortsætter:

”Nogle af de udfordringer, man som virksomhed har haft sidste år, er jo i mellemtiden blegnet fuldstændigt i forhold til den aktuelle Covid-19 krise. Ingen havde forestillet sig, at omfanget af en kraftig influenza kunne sende landet til tælling i den udstrækning, som vi har set siden midt i marts. De dagligdags problemer har for mange drejet sig om at sikre en fornuftig omsætning, rådgive og vejlede medarbejdere samt i nogle tilfælde også at trimme organisationen, så den forhåbentligt kan rustes til at modstå en evt. 2. bølge af virusudbrud.  

Det offentlige har søgt at stimulere handlen bl.a. ved at bede om, at investeringer rykkes frem, men vi har vel reelt fortsat til gode at se den fulde effekt af det. Det er mit håb, at alle medlemsvirksomheder klarer sig igennem skærene,” siger Niels Kirkegaard.

Godt aktivitetsniveau i 2019
”Byggeriet har fortsat kørt i højt gear, hvilket har medvirket til et relativt godt aktivitetsniveau på maskinsiden, mens investeringslysten hos boligforeninger, kommuner, kirkegårde mfl. i bedste fald har været på normalen,” udtaler Niels Kirkegaard og fortsætter: ”Som sædvanlig - fristes man til at sige – har den vinter, som vi vel alle kunne tænke os, igen glimret ved sit fravær. I år også med ganske få kolde dage, så vintertjenesten er blevet belastet minimalt. Det må alt andet lige betyde noget for de investeringer, der planlægges til 2020.”  

Arbejdet med Have & Landskab
”Året 2019 har for bestyrelsen været et år, præget af forberedelse til og afholdelse af Have & Landskab. I forbindelse med messen afholdt vi igen innovationskonkurrence, der traditionen tro blev vundet af Karsten Fog. Konkurrencen var igen med til at sætte den nødvendige fokus på, at vores brancheforening er i stand til at byde ind med løsninger, der bidrager til forbedret arbejdsmiljø. Derudover understregede den velafviklede messe sit meget høje faglige niveau. De rekordmange besøg af beslutningstagere understregede, at vi har et godt brand, og at det er stedet man skal være,” siger Niels Kirkegaard.

”Jeg har fortsat deltaget i Have & Landskabs bestyrelsesarbejde, og der er blandt andet blevet truffet beslutning om at oprette et advisory board, der skal medvirke til at præge Have & Landskabs udvikling i årene fremover. Det nye advisory board har grundet Covid-19 måttet rykke opstarten til senere på året. Deltagerne i advisory board er bredt fordelt mellem udstillingens nøglekundegrupper”, slutter Niels Kirkegaard.

Maskiner under Broen kommer tilbage i 2022
Som bekendt blev det tilbage i april besluttet at aflyse Maskiner under Broen på grund af Covid-19. Det er foreningen selvfølgelig ærgerlige over, og der er stor opbakning til messen blandt medlemmerne. Derfor blev det også enstemmigt besluttet på medlemsmødet, at messen skal afholdes i 2022.

Bestyrelsen fortsætter uændret

Niels Kirkegaard var på valg i år og ønskede genvalg, hvilket medlemmerne bakker op omkring. Dermed er bestyrelsen uændret, og Niels Kirkegaard fortsætter som formand for Maskinleverandørerne – park, vej og anlæg.

 

Fra venstre ses bestyrelsesformand Niels Kirkegaard, GMR Maskiner, Birger Pedersen, Timan og Bent Tangemann, Vermeer.

 

For yderligere information kontakt venligst direktør Klaus Nissen på tlf. 2029 5971 eller formand Niels Kirkegaard på 7564 3611.

  

Maskinleverandørerne

Foreningen er opdelt i to selvstændige sektioner – sektion 1 Entreprenørsektionen og sektion 2 Park, vej & anlæg.

Fælles for de to sektioner er, at foreningen samler toneangivende aktører i branchen i et fordelagtigt, fagligt fællesskab, der aktivt bidrager til at fremme interessevaretagelse, rådgivning, information, statistik, uddannelse og netværk. Foreningen ønsker også at definere og kommunikere branchens kvalitetsnormer og etiske standarder.