Login

Multifunktionelle MultiOne

”Over 170 redskaber” – det har været angivelserne af, hvor mange redskaber italienske CFS har leveret til deres knækstyrede minilæssere med teleskoparm. Men der er kommet flere på listen, for med mange tusinde maskiner ude hos kunderne følger lokal opfindsomhed, når de enkelte kunder har specielle opgaver, som skal løses. De bedste af dem og brugernes øvrige ønsker om nye redskaber bliver videreudviklet i fabrikkens udviklingsafdeling og sat i serieproduktion.  

Blandt de seneste nyheder er noget så forskelligt som en plænelufter, en rotorharve, der kan udbygges med en såmaskine, en palleløfter med sideforskydning og en hegnsklipper – 4 meget forskellige redskabstyper, der understreger, hvor forskellige arbejdsopgaver de blå minilæssere løser. ”Det er efterhånden helt utroligt, hvor store redskabsmuligheder vi kan tilbyde de forskellige kundetyper, fortæller Tommy Kærgaard, produktspecialist hos importøren HCP Nordic. ”Alle kunder har en skovl til deres maskine, men så hører ligheden også op”, siger han. De nye redskaber understreger udtalelsen, for hvor plænelufteren mest er beregnet til golfbaner og andre med behov for veldrænede græsplæner, henvender rotorharven med eller uden såmaskinen sig mere til anlægsgartnerne. Og hvor pallegaflen med sideforskydning er ideel på mange byggepladser, er hegnsklipperen mere beregnet til kunder på landet.

 

MultiOne rotorharven er konstrueret, så den knuser planterester, jordklumper og lignende og efterlader et flot, nivelleret og hvis det ønskes komprimeret såbed, som sikrer optimal og jævn fremspiring af f.eks. nye græsplæner.

 

Plænelufteren fås i 2 varianter. En der primært skærer riller/huller i græsplænerne, så regnvandet hurtigt ledes ned i jorden, og så gødning, topdressing og andre plejeforanstaltninger får optimal effekt. Den anden version arbejder med robuste ”spir” på en valse og er beregnet til svære jordtyper. Den trykker en række huller ned i plænen og sørger derved for maksimal dræningseffekt og beluftning af plænerne, selvom de er etableret på svær lerjord.

 

Pallegaflen med sideforskydning vil tiltale mange kundetyper. For uanset om der er behov for at “stikke” pallen med træpiller ind af en vanskelig tilgængelig åbning, som man kun kan parkere parallelt med, eller skal løfte mursten op på et stillads, hvor pladsen er trang, er det virkelig praktisk at have sideforskydningen til rådighed.

Pallegaflerne kan forskydes til både venstre og højre for den normale, midtstillede position.

Yderligere information:

Tommy Kærgaard, HCP, tlf. +45 2278 8870