Login

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets startpakke hjælper nye arbejdsgivere
Arbejdstilsynet har lavet en startpakke om arbejdsmiljø til nye arbejdsgivere. I startpakken er der introduktion til tre centrale krav, som arbejdsgiveren skal opfylde, og der er også hjælp til at komme i gang med arbejdsmiljøarbejdet. Introduktionen gives med både videoer og tekst.

Denne pakke findes på Arbejdstilsynets hjemmeside klik her

Pakken kan også virke som inspiration til AMO samarbejdet, idet der er let forståelige informationer om kravene til virksomheden bl.a. med videoer om:

  • Oplæring og instruktion af den nye medarbejder.
  • Afholdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
  • Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV).

 

Undermappe:Arbejdsmiljødrøftelse

Undermappe:APV

Undermappe:Materiale fra fyraftensmøder

 

Diverse

Kemisk risikovurdering - september 2021

Eftersyn af kæder

ATEX vejledning - 2020

Maskindirektivet - Dansk

Sikkerhed ved service og reparation - log out tag

Ulykker - er arbejdsulykken meldt?

Elektrisk Håndværktøj

El og hybridbiler

CE mærkede Maskiner - indkøb, ibrugtagning og ombygning

Faktaark nano til virksomheder - juli 2017

Faktaark nano til leverandører - juli 2017

Oplæring og instruktion - nyansatte

Nye faresymboler CLP

Vejledning om højtryksrensning

Link til bekendtgørelse om ny Arbejds Miljø Organisation

Alkoholpolitik

Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

APB saltsyre

Førerpladsens indretning - marts 2012

Saltsyre - Sikkerhedsdatablad

Støj og akustik på kontoret (netudgave)

Støj - gode løsning

Regler om sikkerhedsorganisation (arbejdsmiljøorganisation) april 2010

En god arbejdsdag juni 2010

Instruktion, oplæring og tilsyn juni 2010

Mulighedserklæring
- Vejledning til mulighedserklæringen mm. findes her.

Sygefravær - pjece juli 2011

Tjekliste til instruktion og oplæring, inden for handel og butik, eksempel - marts 2012

Arbejdsmiljøorganisation AMO - pjece juli 2011

 

Bevar ryggen

BAR transport og engros har udviklet et nyt værktøj om løfteteknik til transport- og lagervirksomheder. Værktøjet består af otte film og otte instruktionsark, der supplerer hinanden, men som også kan bruges hver for sig. Der er to versioner af hver af de otte film: En traditionel og en udgave, der får en række humoristiske kommentarer med på vejen af ”Kasse-Bent”, der har løftet for meget gennem årerne og nu har ondt i ryggen. De otte film handler om: Løft af kasser, der står højt - løft af kasser fra gulv - brug af sækkevogn - flytning af høje emner - løft af tunge kasser fra gulv - løft af tunge og besværlige emner - brug af palleløfter samt flytning af tunge og lange emner. Værktøjet omfatter endvidere præsentationer og baggrundsmateriale.

http://www.bevarryggen.dk/